Jag är ledamot i en av kommunens Vård och omsorgsnämnd, sedan snart sju år tillbaka. Ett intressant men också svårt uppdrag i mina ögon sett, som jag tar på största allvar.

 

Just nu förs en het diskussion om man skall införa enbart kalla matlådor till de som är beviljade lunchlåda via kommunens biståndshandläggare.

En utredning från tjänstemannahåll har genomförts, som förespråkar kalla lådor med olika argument, och påvisar det negativa med varma lådor. Nåväl jag och fler därtill delar inte alla argument som anges i utredningen. Jag tänker själv att om jag vill ha en varm matlåda i stället för kall (om så blir aktuellt) så skall jag få bestämma det själv, och ingen annan.

Vi vet ju också att det för många människor kan vara ”dagens höjdpunkt” att invänta sin varma matlåda, något man kanske inte alls tänker på som yngre tjänsteman eller politiker? Tack och lov har jag alltid tänkt som jag nu gör, kanske just för att jag har haft äldre människor runt mig i hela mitt liv.

Tyvärr är ju många av våra äldre undernärda, och vi känner ju till att många faktiskt svälter både i våra boenden och i hemtjänsten, vilket finns dokumenterat.

 

http://www.magasinmaltid.se/

Nedan följer ett kort reportage som jag kopierat från ”Magasin Måltid” i novembernumret 2016. Magasinet kommer ut med sex nummer varje år, och ger mycket bra tips, fakta om genomförda undersökningar och studier omkring kostens vikt för människor i alla åldrar.

 

Äldre med hemtjänst får sällan själva bestämma vad de ska äta och majoriteten får kall mat i lådor som är tillagade flera veckor i förväg. Det visar en ny stor undersökning som SPF Seniorerna har gjort i landets kommuner.

I sju av tio kommuner serveras pensionärerna som valt att få hem mat till sitt hem i form av matlådor kall mat. 87 procent av kommunerna uppger i enkätundersökningen som besvarats av 253 av landets 290 kommuner att pensionärerna inte kan välja leverantör och 67 procent får inte heller önska vad de vill äta.

Situationen är allvarlig och kan leda till näringsbrist och i värsta fall sjukdomar och demens menar en av Sverige ledande experter på äldres hälsa, uppger TV4.

“Matproblemen är väldigt komplexa. Det ena handlar om de här matlådorna ser aptitliga ut. Men det största problemet, är om de är anpassade efter individens behov av näring. Det är de nästan aldrig” säger Yngve Gustavsson, en av Sveriges ledande professorer i geriatrik, till TV4.

Han menar att undernäring leder till livshotande infektioner, men också till en ökad risk för trycksår, stor risk för fallolyckor och att många äldre framförallt blir djupt deprimerade.

“Dessutom utvecklar en del till och med demens av allvarlig näringsbrist och det blir ju fruktansvärt dyrt”, säger han till TV4.

Maten som levereras i landets kommuner är ofta tillagade i storkök som sedan fraktar maten till hemmen som kan ligga långt ifrån platsen där maten tillagas. Att maten är tillagad långt i förväg, ibland flera veckor, är inte ovanligt.

 

Till sist vill jag säga:

Jag vet att det snart är val, och jag tror att denna fråga kommer att vara av största vikt i många av landets kommuner, för vi får aldrig glömma att de äldre är en mycket stor och viktig valmanskår i vårt land.

Jag är väl medveten om att det behöver sparas pengar, men det känns inte bra för mig och fler därtill att det bl.a skall vara på bekostnad av de gamlas mat, en ibland värnlös grupp människor som kan ha svårt att ”sätta ner foten”.

Tur att PRO och SPF med fler pensionärsorganisationer kämpar för de gamlas rätt.