Med anledning av att virussjukdomen mässlingen börjat sprida sig, tycker jag det är på sin plats att sprida lite information om sjukdomen. Jag har tagit all information från vårdguiden 1177 region Örebro Län, som gärna ser att man delar informationen till andra.

Själv minns jag mycket väl när jag hade sjukdomen som barn, jag var mycket dålig och hade hög feber. Rullgardinen i rummet var under flera dagar nerdragen då jag särskilt minns att jag var så ljuskänslig. På den tiden när jag var barn så var det aldrig aktuellt med någon vaccination, och turligt nog slapp jag alla följdsjukdomar, tack och lov. Ingen övrig i min familj fick mässlingen, det var bara jag.

 

Mässling

Mässling är en mycket smittsam virussjukdom som är ovanlig i Sverige men vanligare utomlands. Infektionen ger bland annat hög feber och utslag på kroppen. Sjukdomen kan bli allvarlig och ge följdsjukdomar som lunginflammation och öroninflammation.

 

De allra flesta barn vaccineras mot mässling vid 18 månaders ålder i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Därför är sjukdomen ovanlig i Sverige.
Alla bör ha skydd mot mässling, och det är extra viktigt inför resor utomlands. Läs mer om vaccination mot mässling.

Vid mässling får du vanligtvis följande SYMPTOM
• Du får hög feber.
• Du får torrhosta. Du får utslag på kroppen.
• Dina ögon blir irriterade och ljuskänsliga.
• Efter några dagar får du utslag. De är först ljusröda och blir sedan mörkare och flyter ihop. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen.
Febern brukar försvinna inom fem till sex dagar efter att du har fått utslagen. Sedan tar det oftast ytterligare en vecka innan du är återställd. Det kan ta längre tid om du får en svårare infektion eller om du får någon följdsjukdom.

Följdsjukdomar och komplikationer

Det är ganska vanligt med följdsjukdomar som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation i samband med mässling.
Mässling kan också leda till en allvarlig inflammation i hjärnan, men det är ovanligt. En hjärninflammation kan ge skador som inte försvinner och också vara livshotande.

När och var ska jag söka vård?
Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du eller någon närstående har fått mässling.
Ring alltid först

Eftersom mässling är så smittsamt ska du alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Om du behöver träffa en läkare kan du då få gå direkt till ett undersökningsrum utan att först vänta i väntrummet. Då kan du undvika att andra smittas. Detta gäller också för sjuka barn.
Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.
Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var du kan söka vård.

Hur smittar mässling?
Mässling smittar mycket lätt när den som är sjuk till exempel hostar eller nyser. Då sprids små droppar med viruset i. Viruset fortsätter sedan att spridas genom luften och kan till exempel spridas genom flera rum eller i en hel trappuppgång. Om du inte har haft mässling eller inte är vaccinerad kan du bli smittad.
Det tar cirka två veckor efter smittotillfället innan du blir sjuk. Som längst är du smittsam fem dagar efter att utslagen har kommit.
Om du har haft mässling en gång kan du inte bli smittad igen.

Smittspårning
Mässling är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. När mässling upptäcks hos en person i Sverige gör en läkare en så kallad smittspårning eller kontaktspårning. Då kartläggs de kontakter som den sjuka personen har haft.
De som kan ha blivit smittade erbjuds undersökning och vaccin om det behövs.

Undersökning
Oftast misstänker läkaren att du har mässling redan vid en kroppsundersökning. Läkaren fastställer sedan diagnosen med hjälp av ett blodprov, som analyseras på ett laboratorium.

Behandling
Det finns ingen behandling mot mässling, men febernedsättande läkemedel kan göra att det känns lite bättre.
Det brukar vara skönt att vila i ett svalt och mörkt rum. Oftast är det skönt att slippa starkt ljus eftersom ögonen kan vara irriterade.

Smittspårning
Mässling är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. När mässling upptäcks hos en person i Sverige gör en läkare en så kallad smittspårning eller kontaktspårning. Då kartläggs de kontakter som den sjuka personen har haft.
De som kan ha blivit smittade erbjuds undersökning och vaccin om det behövs.
Undersökning
Oftast misstänker läkaren att du har mässling redan vid en kroppsundersökning. Läkaren fastställer sedan diagnosen med hjälp av ett blodprov, som analyseras på ett laboratorium.

Behandling
Det finns ingen behandling mot mässling, men febernedsättande läkemedel kan göra att det känns lite bättre.
Det brukar vara skönt att vila i ett svalt och mörkt rum. Oftast är det skönt att slippa starkt ljus eftersom ögonen kan vara irriterade.

Behandling på sjukhus
Du kan också behöva vård på sjukhus, om infektionen blir svår. Det kan du också behöva om du får en följdsjukdom som blir allvarlig.