Jag är som en del läsare vet intresserad av samhällsfrågor/politik, av den anledning engagerade jag mig i ett parti för ett antal år sedan. Jag kände det lite som en ”plikt” då jag märkte på mig själv att jag klagade, gnällde o tyckte en hel del, och då var det dags att engagera sig ansåg jag. Nu när jag är pensionär finns ju tiden i större utsträckning än när jag arbetade och jag anser att livserfarna människor behövs inom politiken.
Alla tycker nog inte att vi gamlingar behövs vilket tydligt syns då vi i Sverige har Europas yngsta regering.
Annat är det med exempelvis USA där vi nu ser att de två presidentkandidater som tävlar om makten båda fyller 70 år nästa år!

Efter att jag nogsamt funderat på saken beslutade jag mig därför att skriva en motion om detta ämne som överlämnades först till den kvinnoförening som jag tillhör i mitt parti. Motionen antogs där, och den 7 november går den vidare ”högre upp för att behandlas”.
Jag kommer själv att föra talan för motionen och hoppas att den antas, för att så småningom hamna på kommande partikongress nästa år.

Nedan kan ni läsa motionen- då jag tror att oavsett vilket parti man tillhör så är det intressant att ta del av den för alla läsare, då jag tycker att vi 65 plus Individer verkligen är diskriminerade.

Motion angående 65 plus inom rikspolitiken tillika den kommunal politiken

Sverige har Världens första jämställda och feministiska regering! Sverige är känt, även utomlands för att bla arbeta mycket med jämställdhet gällande fördelningen mellan kvinnor och män, utlandsfödda, funktionshindrade mm i fördelningen av platser inom regering och riksdag, kommunstyrelser och kommunfullmäktige – och har där nått mycket långt, och självklart även inom andra områden, helt allmänt.
Däremot kan vi konstatera att en grupp har halkat efter, det gäller den äldre generationen 65 plus! Där kan vi tyvärr se ett tydligt tecken på att samhället misslyckats generellt, men framför allt inom politiken, och att ålderismen är mycket påtaglig, 65plus kan ses som den grupp i samhället som nu är mest utsatt för diskriminering, och då bla när det gäller platser i ovan nämnda organ mm.

Sverige har i dag den yngsta regeringen i modern tid, och i november 2014 var medelåldern 45,5 år.
Endast nio ledamöter av totalt 349 i Sveriges riksdag är i dag enl uppgift över 65 år, och antalet ledamöter i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Örebro ser inte bättre ut i nuläge. I driftsnämnderna ser däremot förhållandena mycket bättre ut i Örebro, men det som avses i denna motion är Kommunstyrelseledamöter och Kommunfullmäktigeledamöter – vilket är kommunens högsta beslutande organ, och där det är mycket få ledamöter 65 plus, i förhållande till antalet 65 plus personer som är bosatta i Örebro respektive Sverige.
Varför det ser ut som det gör behöver därför analyseras mer noggrant, då det lätt kan uppfattas att värdet av de insatser som engagerade och erfarna personer 65 plus inte har något värde, vilket inte kan accepteras under några förhållanden. Vi måste få en jämnare fördelning av platser utifrån
befolkningsdemografin.

Örebro xxxxx kvinnoförening Yrkar därför:

ATT parti xxxxx genomför en noggrann analys av orsaken till ovanstående
ATT parti xxxxx arbetar för att större insatser görs för att rätta till denna ojämna fördelning både inom rikspolitiken, Region- resp Landstingspolitiken och kommunpolitiken, både före och efter nästa val

Örebro 2016 10 13