När jag sitter här vid min dator kommer jag att tänka på när jag första gången såg en datormaskin.

Året var 1968 och jag var via min utbildning tillsammans med mina kurskamrater på  ett studiebesök på sjukhusets tekniska avdelning – där vi bl.a. blev introducerade i hur en dator såg ut och fungerade. Datorn upptog ett helt stort rum minns jag – och vi var samtliga ungdomar mäkta hänförda av vad den kunde användas till på den tiden skall tilläggas.

 

Föga anade någon av oss då, att vi ett antal år senare skulle återfinna datorn i var mans hem – fast i en betydligt mindre variant.

 

För min del gick jag först 1980 på min första datorkurs. Jag kan väl säga att  det inte var någon “kärlek vid första mötet ” precis. Trots det så utvecklade det sig så småningom till något som jag idag inte anser mig kunna vara utan. När allt på mitt arbete blev datoriserat så kom även snart insikten att datorn var något man var tvungen att lära sig hantera precis på samma sätt som man lärde sig läsa.

Förutom att vara en förträfflig skrivmaskin finns det så många andra funktioner som man har daglig glädje av. Det enda skälet som jag tycker ursäktar människor fullt ut att inte skaffa dator är att det kan vara en dyr kostnad Det  är ett hinder som måste respekteras, men jag köper inte  enbart uttalanden om att citat:

“Jag är för gammal för att lära mig hantera en dator, eller vad skall jag med en sådan till?”

 

FÖR gammal blir man ALDRIG – tänker genast på Dagny Carlsson 104 år som var över 90 år när hon började blogga, och som idag håller kurser för nybörjare.

 

I dag använder jag själv aldrig en uppslagsbok – då går jag in på datorn i stället. Och tänk, allt annat man snabbt kan googla fram på Internet.

Tänk också så enkelt det är att betala räkningar på internetbank, eller att göra matematiska uträkningar i Excel (fast här måste jag erkänna att jag måste bli bättre).

Fint är också att ladda ner foton att spara i olika mappar, likväl som man sparar olika brev skrivelser mm i stället för att ha massa pärmar att lagra i, och många andra funktioner som jag här inte nämnt.

 

Så ni förstår att jag är lite av vad man kan kalla datornörd – jag ser i stort sett bara positiva fördelar med att ha tillgång till dator.

Det enda jag anser mig vara riktigt urdålig på är när det blir något tekniskt problem, då har jag för det mesta tummen mitt i hand och blir genast att gorma och svära för att jag inte behärskar att fixa sådant utan att tillkalla någon av sönerna ….