I förra veckan tog jag del av en färsk rapport från försäkringskassan som visar att  40% av de aktuella sjukskrivningar som i dag förekommer orsakas  av  psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa omfattar  många diagnoser – men en stor del är utmattningsdepressioner. Jag är INTE det minsta förvånad i det avseendet  med tanke på det stressade samhälle vi i dag lever i med krav från ”höger till vänster” både i arbetslivet och i privatlivet.

För ett antal år sedan tillbaka i tiden var det rygg  o nackbesvär samt ledvärk som utgjorde en stor del av alla sjukskrivningarna – dessa har kunnat stävjas tack vare alla bra hjälpmedel som finns både inom industrin och sjukvården.
I dag ser bilden helt annorlunda ut och jag funderar ofta över hur vi skall komma tillrätta med detta i vårt samhälle, då takten hela tiden ökar, samtidigt som det fortfarande är sådan tabu att prata om själens upplevelse. Många vill inte ens nämna det för att det finns så mycket fördomar som till och med kan skrämma arbetsgivare från att anställa personer med sådana besvär. Okunskap är största boven enligt mitt sätt att se, och så länge den förekommer blir det inte lätt att stoppa ekorrhjulet. Nu är det ju inte enbart människor i arbetslivet som får psykisk ohälsa  – det gäller självklart även den äldre generationen trots att det aldrig kommer/kan synas i några sjukskrivningar.

Åldersdepressioner är ju inte helt ovanligt det heller – som många gånger i motsats till utmattningsdepressioner i arbetsför ålder  i stället kan  orsakas av förluster av skilda slag ( dödsfall, pensionering),  understimulering och känslan av att inte vara behövd, nog så viktiga saker att observera.

Vad vill jag då ha sagt med detta? Helt enkelt det att oavsett ålder och kön så måste hela  samhället ta det ansvar som är nödvändigt för att alla människan från ” vaggan till graven” inte bara får ha en fysisk bra hälsa utan även en PSYKISKT gott mående, vilket samhällsmässigt på sikt blir besparande i stället för som nu enbart kosta pengar och lidande.