P1030437

Sakta och varsamt väcks
våren från sin vinterdvala

OCH

med sin kraft förbereder
den åter moder natur till
en sprudlande blommande
fest

Ljuvliga dofter, milda smekande
vindar, tonsäkert fågelkvitter,
och gräs med sitt morgondagg i
varje strå som blänker som
glaspärlor i solskenet

Våren är och förblir livets
odödliga själ i ett evigt
kretslopp, så låt hoppet
bestå!