Snart börjar jag leda en ny studiecirkel med ett studiematerial som heter ” Din egen berättelse”. Materialet vänder sig till de/dem som lever/levt med psykisk ohälsa, antingen för egen del, som anhörig eller närstående.

Det är bra för den som vill delta att vara nyfiken på samhället, på sig själv och på andra som upplevt/lever psykisk ohälsa. Här i studiecirkeln kan vi använda vår egen erfarenhet på ett konstruktivt sätt, såsom att fråga sig vad kan jag själv, och vad de andra cirkeldeltagarna kan göra i frågor som rör psykisk ohälsa? Hur kan jag och andra stå emot att självbilden blir negativ? Därför kommer vi att i cirkeln arbeta för att öka förståelsen för olika fenomen som kan påverka våra liv. Meningen är att man under cirkeltiden använder sin egna unika historia som det viktigast verktyget, såsom SÅ HÄR VAR DET, SÅ HÄR ÄR DET NU, DIT VILL JAG! Metoden vi kommer att använda är samtal och skrivande – helt och hållet på den egnes ambitionsnivå som passar en själv. Att se tillbaka på sin historia kan vara både intressant och smärtsamt men samtidigt mycket givande. Genom att vi delar erfarenheter med varandra kan vi alla ta ett steg framåt för att skapa en positiv förändring för oss själva och samhället.
De som har valt att gå denna cirkel är samma gäng som gick i  studiecirkeln som pågick under hösten ” Din egen makt”, och för de av er läsare som  är intresserade av den cirkeln  kan ni  läsa mer om  i ett inlägg jag tidigare skrev i oktober 2014. De aktörer som står bakom boken är följande: (H)järnkoll – en kampanj med målet att öka kunskapen och öppenheten kring psykisk ohälsa. Handisam – är den myndighet som i Sverige samordnar funktionshinderspolitiken. NSPH – Nationell Samverkan för psykisk Hälsa,  Sensus studieförbund – finns över hela landet. Slutligen vill jag säga att det skall bli lika trevligt denna gång som det var under hösten – för en mer engagerad grupp än samma som  det nu blir, får man som cirkelledare leta efter – jag lovar!

 

Omslag_Din_egen_berattelse-175x248