I fredags hade jag förmånen att lyssna på ett seminarium om arbetsfördelningen i en familj med barn ( kärnfamiljen) där båda förvärvsarbetar, föräldraskap, uttag avbarnledighet – genusfrågor mm.
Två kvinnliga föreläsare som forskat i ämnet ( 2013)  presenterade en hel del av intresse som borde vara en självklarhet i dag men INTE
är det.

Fortfarande (2013) visar det sig att endast 24,7% av männen tar ut föräldraledighet när barnen är små, vilket således betyder att det är kvinnorna som till största del är de som tar  huvudansvaret för barn och hem, och även de som
oftast både arbetar deltid och har sämre lön än mannen trots samma utbildningar.

I forskningen visade det sig även att i de fall båda makarna arbetar heltid så är det kvinnan som även får dra det
största lasset i hushållet efter arbetets slut

Naturligtvis får allt detta konsekvenser senare i livsfasen som exempelvis svårare att göra karriär och så småningom sämre pension.
Självklart är det familjerna själva som väljer hur man vill ha det, men en egen reflektion jag har är att jag önskade att fler framförallt kvinnor redan tidigt ”tänker sig noga för” vad långvarig frånvaro i arbete kan få för följder, dessutom är det ju inte alltid så att alla makar lever tillsammans i hela livet.

Mycket mer sades så klart och presenterades på detta seminarium – men det är enklare om de som är intresserade söker på nätet efter Forskarna Jenny Alsarve och Katarina Boye så kan ni hitta en mer ingående presentation i ämnet, som onekligen var väldigt intressant. Själv brinner jag för att få ändringar genomförda inom detta område, på mitt lilla vis.


Sanningen att sägas så går det  trots allt framåt men allt för långsamt…..

Ps. På seminariet deltog ca 30 personer varav 5 män!!!! Vad säger det er??