Häromdagen var maken och jag på en intressant föreläsning gällande riksarkivet. Är medveten om att det låter ”torrt”, men jag  kan genast  säga att det var oerhört intressant.
Själv har jag trott att riksarkivet ALLTID funnits i Stockholm, men under föreläsningen fick vi veta att under åren 1713-1716 fanns riksarkivets alla handlingar förvarade på Örebro slott.

Vad innehåller då riksarkivet?
Samtliga för riket viktiga handlingar såsom dokument protokoll avtal och andra från regering och  riksdag viktiga papper, korrspondens från och till ambassadörer, landshövdingar myndigheter i  andra länder osv.

1697 brann Stockholms slott som då hette tre Kronor ner, många viktiga handlingarna försvann då i lågornas rov, men trots det räddades många dokument till eftervärden.

I 1700 talets Sverige fanns en stor oro för andra stormakter som ville ”komma åt” Sverige, av den anledningen funderade man mycket och länge över hur man skulle förvara de för riket viktiga handlingar på ett säkert sätt.
Så småningom beslutades att Örebro låg bra till i Sverige för att på slottet förvara dessa handlingar.
I juni 1713 påbörjades så den långa mödosamma strapatsrika hemliga transporten med skepp mot Örebro.
Transporten var så hemlig att inte ens besättningen visste vad de skeppade till Örebro i de träkistor som alla handlingar förvarades vid.

Under resan var det både storm och stiltje, och väl inne i Hjälmaren upptäcktes ett stort hål i skeppet som gjorde att skeppet tog in vatten som kom att skada alla handlingar.
Skepparen tillsåg att hålet blev lagat genom att ”täppa till” hålet med myrstakar. Ja ni läser rätt, myrstakar var vanligt förr att laga läckor och hål på båtar och skepp, vilket var en stor nyhet för mig och de flesta andra i publiken.

När så handlingarna efter totalt ca tre veckor hade nått in i slottets salar var många av handlingarna tvungna att torkas på klädstreck.

Så småningom insåg man att Örebro på den tiden inte heller var så säkert att förvara viktiga handlingar i då det på den tiden fanns många ryska krigsfångar i staden som man var rädd för.
Efter tre år 1716 återfördes därför riksarkivet åter till Stockholm.
Betänk att detta var på Karl den XII tid – så blir historien än mer hisnande.

Att föreläsningen blev extra intressant beror säkert också på att föredragshållaren tillsammans med all fakta och  det fantastiska bildspel som visades, gjorde att man upplevde hela ”resan” som  om man själv var med när allt detta hände för länge sedan. Tanken far också runt i huvudet när man betänker att om dessa papper inte gått att torka hade troligen vår historia sett helt annorlunda ut….

Stort tack till PRO:s kulturförening i Örebro som ordnade denna fantastiska föreläsning gillas mycket!