Jag tror mig ha förstått att många tycker att politik är tråkigt eller???
Själv tycker jag att det är riktigt roligt  –  och i synnerhet om man har möjlighet att få vara aktiv inom ett område som intresserar extra mycket. Jag känner att jag haft den turen att få vara med i en nämnd där jag har en hel del kunskaper att luta mig emot från min yrkestid. Så klart behöver man inte kunna de områden man vill jobba med inom politiken, men för mig var det ett MÅSTE, då jag inte vill hålla på med något som jag inte kan NÅGOT om, vilket så klart står helt och hållet för mig.
Således är det  en vård och omsorgsnämnd jag har min politiska plats i fram till valet??? Hur det blir sen vet ingen i nuläget.
Jag brinner för äldreomsorgsfrågor och har så gjort sedan jag var liten. Kanhända funderar ni varför jag redan som barn började intressera mig för just äldre människors situation, men jag är uppvuxen tillsammans med flera generationer omkring mig, och bodde samtidigt granne med ett dåvarande sjukhem. För mig kändes det helt naturligt att träffa äldre människor, lyssna till deras livsberättelser få del av deras erfarenheter och  därav lärdom och respekt för deras kunskaper. Yrkesvalet att bli sjuksköterska med äldreomsorg som specialitet var därför inget konstigt, och som under 38 år blev mitt kall att i olika positioner arbeta med äldre och handikappomsorgsfrågor.
Jag har upplevt en fantastisk tid och tycker därför det är extra intressant att få vara med på ett ”hörn” nu i som fritidspolitiker.
I år är det valår, vilket knappast undgått någon – det talas om  det framtida valet varje dag  i radio och på TV – där olika partier pläderar för sin sak. Alla partier oavsett vilket verkar eniga om att Vård Skola och Arbete är det viktigast – och jag kan bara hålla med, men självklart önskar jag att det pratades mycket mer om äldreomsorg!

Jag kan ibland känna att jag vill ”skrika ut” till alla att hör upp här – tänk MER på denna grupp människor som sällan har någon som kan tala för sig i olika situationer!
Alla blir vi gamla om vi får leva, och det är enkelt att bara gå till sig själv och fråga hur vill jag ha det?

Jag är själv  ännu inte ”riktig” pensionär men jag har insikten att förstå att den dagen kommer, och då är jag självklart intresserad av att vi har en mer än bra äldreomsorg.
Just nu pågår en undersökning/genomlysning av äldreomsorgen  som nyhetsprogrammet Rapport uppdragit åt SIFO att genomföra, och tyvärr hör man att många människor är oroliga för sin ålderdom, så därför avslutar jag dagens inlägg med att säga att oaktat vilket parti vi kommer att rösta på i höst så måste vi enas om att få alla politiker inom både kommun landsting och riksdag att göra äldreomsorgen till en än större fråga för framtiden än vad den är idag.